Webinar: BITVA i dialog med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse NY DATO

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) bidrager med relevant information til danske virksomheder, der vil være en del af vedligeholdelsesopgaven. For at give BITVA-virksomhederne mere viden om rammerne omkring opgaven, inviterer Dansk Erhverv sammen med FMI til dette webinar kun for BITVA-medlemmer.

Inden de nye F-35 kampfly ankommer til Skrydstrup i begyndelsen af 2023, skal der være indgået aftaler med underleverandører, så det omfattende støttesystem kan være på plads fra starten. Dansk Erhverv er med i F-35-projektet, og er ved at udarbejde bruttolister over danske virksomheder, som kan bidrage med støtteudstyr til kampflyene.

Der er en lang række af de produkter, som BITVA-medlemmerne forhandler, der er selvskrevne i forhold til den løbende vedligeholdelse af kampflyene. For eksempel er der behov for hydraulik, pneumatik, elektronik, dieselmotorer, køling, rullende materiel, kalibrering (inkl. tryk/belastning test) og mange andre systemer og teknologier, som løbende skal vedligeholdes.

Dansk Erhverv har igangsat en prioriteret indsats for at opbygge en styrkeposition på forsvarsområdet, og er ved at etablere netværksgruppen Dansk Erhverv Forsvar (DEF), som har til formål at fremme danske virksomheders interesser på forsvarsområdet. Netværket vil styrke danske virksomheders relationer til Forsvaret samt opbygning af relationer til relevante internationale markeder.


Program for dagen:

09:00-09:05
Velkommen v/ Marianne Eltong Gade, sekretariatschef, BITVA

09:05-09:15
Bordet rundt v/ BITVA-medlemmer præsenterer kort deres fagområde

09:15-09:25
Introduktion til FMI og Industrikontoret v/major Martin Veirum, FMI

09:25-09:40
Kort om udbud hos FMI v/TBC (FMI) (10 min + 5 min spørgsmål)

09:40-09:55
Kort om konsortier v/ Michael Borring Andersen, advokat, Dansk Erhverv

09:55-10:25
F35-projektet v/ Erling Dyrmose, FMI

10:25-10:40
Præsentation af Dansk Erhverv Forsvar (DEF) v/ Frederik Friis og Christoffer Greenfort, Dansk Erhverv

10:40-10:55
Oplæg af forsvarsordfører Niels Flemming Hansen (C), medlem af Folketinget

10:55-11:00
Afrunding og det videre forløb v/ Marianne Eltong Gade, sekretariatschef, BITVA

Tilmelding