Introduktion til udbud i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Webinaret er et åbent arrangement, hvor alle relevante virksomheder og brancheorganisationer kan tilmelde sig. På webinaret orienterer fageksperter fra FMI om juridiske faldgruber, udfordringer med prækvalifikationer og tilbud set fra et FMI perspektiv. Arrangementet afsluttes med en spørgeperiode, hvor der kan stilles spørgsmål omkring juridiske og kommercielle emner i relation til FMI udbudsprocesser.

Med webinaret ønsker FMI at øge industriens og erhvervslivets kendskab til FMI, således at mulige leverandører til FMI gives en styrket indsigt i FMI anskaffelsesgrundlag og udbudsprocesser herunder forståelse for FMI rammevilkår.

Webinaret omhandler udelukkende FMI's anskaffelser og udbudsprocesser og er tilrettelagt ud fra en forudsætning om, at deltagerne allerede har forståelse for gældende regler (Udbudslov og Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet). Webinaret vil således ikke behandle de grundlæggende udbudsretlige regler. FMI kan i den forbindelse henvise til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside vedrørende udbud og Bedre udbud, hvor deltagerne kan finde information om udbudsreglerne.

Webinaret vil blive gennemført via Microsoft Teams.

Tilmelding til Forsvarets Industrikontor: openforbusiness@mil.dk senest mandag den 16. november 2020.

Link til webinaret samt yderligere information om mødet vil blive fremsendte til deltagerne tirsdag den 17. november 2020.

Program

09.30-10.00: Åben for log in

10.00-10.10: Velkomst

10.10-10.25: Forsvarets samarbejde og dialog med Industrien

10.25-11.00: Forsvarets anskaffelsesprocesser

  • Markedsundersøgelser
  • Indkøbspolitik

11.00-12.00: Juridiske faldgruber og udfordringer i udbud, herunder prækvalifikationer og tilbud fra et FMI perspektiv

  • Udbudsregler
  • Udbudsmateriale
  • Faldgruber og typiske fejl

12.00-12.30: Spørgsmål

12.30-12.35: Opsamling og afslutning