Introduktion til udbud i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Arrangementet afsluttes med en dialog omkring juridiske og kommercielle emner i relation til FMI-udbudsprocesser, hvor FMI vil lytte til industriens ønsker for gennem dialog at styrke FMI udbudsmodel og praksis med en tættere kobling til industriens og erhvervslivets potentielle leverandører. Med orienteringsmødet ønsker FMI at øge industriens og erhvervslivets kendskab til FMI således, at mulige leverandører til FMI gives en styrket indsigt i FMI anskaffelsesgrundlag og udbudsprocesser herunder forståelse for FMI rammevilkår. Orienteringsmødet omhandler udelukkende FMI-anskaffelser og -udbudsprocesser og vil således ikke behandle de grundlæggende udbudsretlige regler. FMI henviser til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside vedrørende udbud og Bedre udbud, hvor der kan findes information om udbudsreglerne.

Det kan oplyses, at der arbejdes på at få planlagt et møde mellem FMI og BITVA-medlemmer i september 2020 (mere herom følger og hold også øje med BITVAs hjemmeside).

TILMELDING ER IKKE MULIGT ENDNU, men vil fra primo september 2020 kunne ske på www.fmi.dk