Kemiens Faglige Dag 2020 (WEBINAR)

Arrangementet stiller skarpt på, hvornår kemi tager klimahensyn og debatterer udfordringer for lovgivning, produktion og forbrug.

Arrangementet giver et overblik over det politiske og regulatoriske landskab, der vedrører miljø og klimavenlig kemi. Vi debatterer, hvilke muligheder og udfordringer virksomheder og samfund skal håndtere i forbindelse med omstillingen til forbrug af klimavenlige råvarer og produkter.  

Webinaret henvender sig til virksomheder med klimaambitioner, som producerer, distribuerer og sælger produkter med kemi.

Kemiens Faglige Dag 2020 er et samarbejde mellem Dansk Erhverv, Kosmetik & Hygiejnebranchen, Kemi & Life Science og Miljø- og Fødevareministeriet.

Tilmeld dig Kemiens Faglige Dag