Ventil- og Pumpegruppen inviterer (alle) til gå-hjem-møde om kontrakter og udbudsregler

 Mødet bliver opbygget med nedenstående hovedpunkter: 

  • Hvad er det, vi bliver bedt om at medsende, og hvad indeholder det?
  • Hvad er vigtigt, og hvad er mindre vigtigt at tilbuddet indeholder?
  • Kan udbyderen selv bestemme, hvordan de vil udvælge bedste tilbud?
  • Er hollandske auktioner lovlige?
  • Hvornår skal en ordre i udbud, og hvornår skal det i EU- udbud?
  • Hvad er et underhåndsudbud?
  • Hvad er vigtigste parameter i kontrakter?

Afrunding med bordet rundt for drøftelse af specifikke problemstillinger.

Afholdes af Christian Lund Hansen fra Danske Erhverv.

Det foregår hos Fagerberg på Kornmarksvej 10, 2605 Brøndby. Vi afslutter med en forfriskning.

Tilmelding senest den 9. januar på BITVAs hjemmeside. Eventuelle restpladser tildeles andre faggrupper efter fristen.

Deltagelse er gratis for gruppens medlemmer, men ved manglende fremmøde sendes en opkrævning på kr. 500,00.

 

Tilmelding