Instrumentgruppen

Instrumentgruppen arbejder med vidensformidling til BITVA's medlemmer, der arbejder indenfor instrumenteringsområdet.

Endvidere arbejdes der på kontinuerligt at udbygge medlemsvirksomhedernes viden og kendskab til hinanden med henblik på at opbygge og styrke netværkssamarbejdet på tværs af faggruppens virksomheder.

Der fokuseres i faggruppearbejdet på relevant lovgivning, standarder, sikkerhedskrav og andet af generel interesse for branchen – for derved at fremme professionel rådgivning til branchen i takt med teknologiudviklingen.

Instrumentgruppen interesserer sig specielt for WEEE- og RoHS2-direktivet samt Fødevarestyrelsen og EU1935-2004 og plastforordningen 10/2011.

Faggruppen arbejder endvidere med de forskellige messer, faggruppens medlemmer udstiller på – primært HI-messer og Automatikmesser.

Instrumentgruppen mødes ca. to gange årligt.

Formand for faggruppen er Henrik Ziegler, V. Løwener A/S, e-mail: hz@loewener.dk

 

Henrik Ziegler

V. Løwener A/S
hz@loewener.dk