Netværksgruppen

Netværksgruppen dækker de interesseområder, der ikke umiddelbart er omfattet af BITVAs øvrige faggrupper.

Der er fokuseres på at udbygge medlemsvirksomhedernes viden og kendskab til hinanden bl.a. for at opbygge og styrke netværkssamarbejdet på tværs af faggruppens virksomheder.

I faggruppearbejdet diskuteres og videnudveksles på relevant lovgivning, standarder, sikkerhedskrav og andet af generel interesse for branchen - for derved at fremme professionel rådgivning til branchen i takt med teknologiudviklingen.

Netværksgruppen arbejder endvidere med de forskellige messer, faggruppens medlemmer udstiller på - primært HI-messer, Automatikmesser og VTM (Værktøjsmaskiner).

Et emne, der fylder meget i gruppens arbejde, er konkretisering af generelle ønsker til erhvervspolitikken i Danmark.

Som udgangspunkt er det et krav for deltagelse i Netværksgruppen, at man ikke er tilknyttet en eller flere af BITVAs øvrige faggrupper.

Faggruppen mødes ca. to gange årligt i forbindelse med større medlemsaktiviteter i BITVA.

Formand for Netværksgruppen er Peter Larsson, Folke-Larsens Eftf. A/S, e-mail: pl@folkelarsen.dk

 

Peter Larsson

Folke-Larsens Eftf. A/S
pl@folkelarsen.dk