Skærende værktøj

Faggruppen for skærende værktøjer består fortrinsvis af leverandører af skærende værktøjer på det danske marked. Gruppens interesseområde er generelle problemstillinger vedrørende salg af skærende værktøjer m.v. i Danmark samt den generelle udviklingen inden for faggruppens produktområde.

Der er fokuseres på at udbygge medlemsvirksomhedernes viden og kendskab til hinanden bl.a. for at opbygge og styrke netværkssamarbejdet på tværs af faggruppens virksomheder

I faggruppearbejdet diskuteres og videnudveksles på relevant lovgivning, standarder, sikkerhedskrav og andet af generel interesse for branchen - for derved at fremme professionel rådgivning til branchen i takt med teknologiudviklingen.

Faggruppen arbejder endvidere med de forskellige messer, medlemmerne udstiller på - primært HI-messer, Automatikmesser og VTM (Værktøjsmaskiner).

Det er et krav for deltagelse i Metrologigruppen, at man er importør, producent eller forhandler af metrologiprodukter.

Medlemskab af BITVA er et krav for deltagelse i faggruppen Skærende Værktøjer.

Faggruppen mødes ca. to til tre gange årligt i forbindelse med større medlemsaktiviteter i BITVA.

Formand for Faggruppen for skærende værktøjer er Kristian Løftgaard, KJV A/S, e-mail: kl@kjv.dk