Automatik & Proces, nr. 12, 2019

Læs om BITVA i Automatik og Proces her. 

 

S. 14-15
Brian Mikkelsens tale på BITVAdøgnet 24h den 7. november 2019 om automatisering og digitalisering.

S. 48
AUTOMATIK 2020 er godt på vej – styregruppen (hvor BITVA også er repræsenteret) melder, at der allerede er indgået aftaler omkring 150 af de i alt 180 stande.

S. 50-51
BITVAs formand takker for 2019