BITVAs B2B salgsforløb

Der har i mange år været tale om at få et uddannelsesforløb for de medarbejdere med en teknisk baggrund (f.eks. en smed, mekaniker, maskinmester ingeniør eller andet) til den tekniske branche.

BITVA har nu sammen med Business College Syd (Mommark & Sønderborg Handelsskole) udviklet et uddannelsesforløb til den tekniske sælger, der ikke har salgserfaring. Salgsforløbet består af 8 moduler, og strækker sig over et år. Forløbet gennemføres gennem arbejdsmarkedsuddannelserne, og udbydes derfor til en yderst attraktiv pris (prisen afhænger af deltagerens uddannelsesbaggrund).

Der kan deltage mellem 16-20 personer på første hold, som starter i august/september 2023, pladserne tildeles efter først til mølleprincippet.

Læs mere om uddannelsen og tilmeld din nuværende eller kommende medarbejder herunder.

Uddannelsesforløbet er udviklet til medarbejdere, der kommer med en teknisk baggrund, men ingen salgserfaring. Uddannelsesforløbet kan udover at opkvalificere en nuværende medarbejder f.eks. fra internt til eksternt salg tillige anvendes som tiltrækning af en helt ny medarbejder.

Medarbejderen, der deltager på salgsforløbet opnår et uddannelsesbevis, der svare til en handelsuddannelse på en erhvervsskole. Derudover suppleres handelsuddannelsen med faget ”Salg og salgspsykologi”, der er på erhvervsakademiniveau og giver 10 ETCS point. Holdene vil bestå udelukkende af deltagere fra BITVAs medlemsvirksomheder, og deltagerne vil derfor også få et godt netværk i branchen.

Moduler:
Modul 1 - 4 dage – uge 39 - den 25.-28.09.23
Modul 2 - 4 dage – uge 44 - den 30.10.-02.11.23
Modul 3 - 4 dage – uge 46 - den 13.-16.11.23
Modul 4 - 5 dage – uge 50 - den 11.-15.12.23
Modul 5 - 4 dage – uge 4 - den 22.-25.01.24
Modul 6 - 4 dage – uge 8 - den 19.-22.02.24
Modul 7 - 3 dage – uge 12 - den 18.-20.03.24
Modul 8 - 3 dage – uge 17 - den 22.-24.04.24

Aflevering af eksamensopgave den 27. maj 2024

Eksamen den 10. og 11. juni 2024 – en 1/2 time pr. deltager
(Forbehold for ændringer indtil 15/5)

For medarbejdere med en uddannelsesmæssig baggrund gives der offentligt tilskud gennem VEU-ordningen, og for medarbejdere med en højere uddannelsesmæssig baggrund end en erhvervsuddannelse vil egenbetalingen være noget højere, men stadig meget attraktiv i forhold til private uddannelsesudbydere.

Der bliver afholdt et kort webinar i april, hvor kan høre nærmere om uddannelsen og får mulighed for at stille opklarende spørgsmål om uddannelsesforløbet.

Tilmelding