Faggrupper


Faggrupper spiller en helt central rolle i BITVA. Faggrupperne samler fagområder og interesser i mindre grupperinger, således at der kan skabes fagligt relevante og nærværende netværk inden for de mange forskellige fagområder.

Alle medlemmer af BITVA skal, jf. vedtægternes § 23, være medlem af mindst én faggruppe.

Læs mere om de forskellige faggrupper, herunder hvem der er er gruppeformænd via menuen til venstre.

Se hvilke virksomheder, der er medlem af de enkelte faggrupper i menuen til venstre under "primær faggruppe".

Her ses et arbejdsmøde i en faggruppe.