Medlemsfordele


Fordele ved at være medlem af BITVA

Et medlemskab af BITVA giver mulighed for at netværke og sparre med andre virksomhedsledere fra den tekniske branche. Gennem BITVAs mange faggrupper bliver temaer, der er relevante for de enkelte områder nærværende og kan i fællesskab drøftes og nuanceres. For hver af de respektive tekniske områder udarbejdes der trendstatistikker, der giver et unikt og værdifuldt indblik i og viden om udviklingen inden for fagområdet.

De ca. 140 medlemmer af BITVA er med til at højne branchen - og i samspil med Dansk Erhverv til at have en klar holdning til Danmark som erhvervsland. Et medlemskab af BITVA/Dansk Erhverv giver tyngde og indflydelse over for det politiske system. 

BITVA-fordele

 • Medlemskab af en faggruppe, der matcher virksomhedens produkter
 • Statistik udarbejdet for de enkelte faggrupper
 • Rabat på branchens messer (AUTOMATIK, hi mfl. (se nærmere til venstre i menuen under "Messer"
 • BITVA-repræsentation i messekomitéer og styregrupper, så BITVA er med til udformning af messerne
 • Netværk med branchens øvrige ledere
 • BITVAdøgnet 24h (årligt arrangement med foredrag om interessante emner inden for ledelse, politik mv.)
 • Viden om lønniveau i branchen via lønstatistik
 • Månedlige nyhedsbreve
 • Viden om branchens konjunkturer
 • Netværksskabende arrangementer
 • Kurser inden for relevante juridiske emner
 • Seneste nye viden inden for miljø og arbejdsmiljø, som er relevant i hverdagen

Dansk Erhverv-fordele

Som medlem af BITVA er virksomheden samtidig medlem af Dansk Erhverv og kan dermed omkostningsfrit benytte de forskellige services, som medlemskabet giver, herunder:

 • Rådgivning (og retssager) inden for ansættelsesret
 • Rådgivning inden for erhvervsjura (gennemgang af agent- og distributør kontrakter, konsulentaftaler, salgs- og leveringsbetingelser, persondataretlige dokumenter mv. samt evt. retssager)
 • Hotline (juridisk rådgivning over telefonen) 
 • Deltagelse i faglige netværk (f.eks. digitalisering, agent, ejerleder)
 • Deltagelse i Danske Erhvervs kurser, events, konferencer, årsdag mv. (ved betalingsevent ydes rabat) 
 • Nyhedsbreve
 • Mulighed for at leje lokaler på Børsen med rabat

Læs om de mange fordele ved medlemskab i Dansk Erhverv i denne lille pjece

Dansk Erhverv tilbyder 3 typer af medlemskab, læs mere om de forskellige typer medlemskaber her

Der er tillige en lang række rabatter tilknyttet medlemskabet af Dansk Erhverv bl.a. på avisabonnementer, benzin, telefoni og pension, se alle rabataftaler her.