Om BITVA


BITVA er brancheforeningen for industriel teknik, værktøj og automation. BITVA forener branchens førende virksomheder i et af dansk erhvervslivs stærkeste og mest innovative vidensområder.

BITVA har mere end 140 medlemmer, som er importører, agenturvirksomheder, producenter, ingeniør- og handelsvirksomheder og datterselskaber af udenlandske koncerner.

Branchens virksomheder er leverandører af alle former for automations- og automatikløsninger, transmissionssystemer, værktøj og værktøjsmaskiner, tilbehør, udstyr, reservedele m.m. og ikke mindst faglig knowhow og ekspertise til alle segmenter indenfor dansk industri, landbrug, maritimt, offshore, offentlige værker m.v.

Medlemsvirksomhederne har samlet ca. 4.500 ansatte.

Vores vision

BITVA vil gennem fokus på høj faglighed, nærværende netværk, erhvervspolitisk indflydelse og uddannelse være den foretrukne brancheforening for tekniske leverandører til industrien.

Vores mission

BITVAs mission er at sikre en fortsat udvikling i branchen gennem varetagelse af branchens interesser overfor myndigheder og fremme professionel rådgivning til branchens kunder ved:

  • At formidle viden om – og indsigt i branchens udvikling
  • At fremme det faglige og sociale netværk i branchen
  • At varetage branchens interesser, så de kan drive virksomhed i Danmark med afsæt i de bedst mulige rammer
  • At fremme tilgang af kvalificeret arbejdskraft til branchen
  • At formidle viden om love, regler, standarder, sikkerhedskrav mv., som har interesse for branchen

BITVA er en del af Dansk Erhverv og sekretariatet har til huse på Børsen. I samarbejdet med Dansk Erhverv arbejder vi for at fremme medlemmers interesser og for at sikre det bedst mulige erhvervsklima i Danmark.

   En samling af BITVA-medlemmer

BITVA-medlemmer ved Christiansborg Slot