Udvalg


BITVA har nedsat en række udvalg, der sikre, at der er en kreds af medlemmer, der behandler forslag, tager initiativer til nye aktiviteter etc. Udvalgene består af repræsentanter fra bestyrelsen samt andre medlemmer, der ønsker at arbejde med et område.

Tag gerne fat i en af nedestående personer eller sekretariatet, hvis du har input, ønsker dialog om et tema/en aktivitet eller hvis du gerne vil indgå i arbejdet i et udvalg.

Eventudvalg
Michael Topp, Jannik Brix Poulsen og Rudy Bonde

 • Varetager medlemsmøder, seminarer og lignende, arrangerer temadage samt evt. fælles foredrag/arrangementer i samar­bejde med andre brancheforeninger
 • Sikre attraktive BITVA-aktiviteter til medlemmerne
 • Afholde aktuelle oplæg for medlemmerne

Kommunikationsudvalg
NN

 • Materialer til intern og ekstern kommunikation samt hjemmeside
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Medlemmerne skal kende til BITVA-fordele
 • Knytte medlemmerne tættere til BITVA og DE

Messeudvalg
Ole Krabbe, Jesper Ejlskov, Lars Lynge og Rudy Bonde

 • Sikre at BITVA-medlemmerne får de bedste vilkår og branchen er synlig
 • Varetager kontakten til relevante messeudbydere

Statistikudvalg
NN

 • Varetager løn- og trendstatistik
 • Relevante statistikker for medlemmerne samt de enkelte faggrupper

Uddannelsesudvalg
Lars Lynge og Jannik Brix Poulsen

Sikre, at der tilbydes faglige kurser mv. til medlemmerne

 • Anerkendelse af særligt talent blandt virksomhedens elever
 • Sikre, at virksomhederne kan tiltrække ressourcer på alle niveauer

BITVA Talentpris
Peter Larsson, Susanne Søvsø (Fagerberg) og Kaare Schultz Pedersen (Tornbosvejs)