Udvalg


BITVA har nedsat en række udvalg, der sikre, at der er en kreds af medlemmer, der behandler forslag, tager initiativer til nye aktiviteter etc. Udvalgene består af repræsentanter fra bestyrelsen samt andre medlemmer, der ønsker at arbejde med et område.

Tag gerne fat i en af nedestående personer eller sekretariatet, hvis du har input, ønsker dialog om et tema/en aktivitet eller hvis du gerne vil indgå i arbejdet i et udvalg.

Eventudvalg
Michael Petræus, Michael Topp, Jannick Brix Poulsen & Rudy Bonde

 • Varetager medlemsmøder, seminarer og lignende, arrangerer temadage samt evt. fælles foredrag/arrangementer i samar­bejde med andre brancheforeninger
 • Sikre attraktive BITVA-aktiviteter til medlemmerne
 • Afholde aktuelle oplæg for medlemmerne

Hverveudvalg
Bestyrelsen i samarbejde med faggrupperne

 • Virksomheder, der passer ind i BITVA kontaktes mhp. hvervning
 • Segmenter, der passer ind i BITVA kontaktes mhp. hvervning
 • Fusion - foreninger, der passer ind i BITVA kontaktes mhp. hvervning

Kommunikationsudvalg
Ole Krabbe, Jens Fuglsang & Michael Petræus

 • Varetager medlemshvervning, materialer til intern og ekstern kommunikation, samt hjemmeside
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Medlemmerne skal kende til BITVA-fordele
 • Knytte medlemmerne tættere til BITVA og DE

Messeudvalg
Ole Krabbe, Jesper Ejlskov, Lars Lynge & Rudy Bonde

 • Sikre at BITVA-medlemmerne får de bedste vilkår og branchen er synlig
 • Varetager kontakten til relevante messeudbydere

Statistikudvalg
Michael Petræus

 • Varetager løn- og trendstatistik
 • Relevante statistikker for medlemmerne samt de enkelte faggrupper

Uddannelsesudvalg
Lars Lynge, Jannik Brix Poulsen & Jens Fuglsang
Peter Larsson (Elevprisen)

 • Sikre, at der tilbydes faglige kurser mv. til medlemmerne
 • Anerkendelse af særligt talent blandt virksomhedens elever
 • Sikre, at virksomhederne kan tiltrække ressourcer på alle niveauer