Udvalg


BITVA har nedsat en række udvalg, der sikre, at der er en kreds af medlemmer, der behandler forslag, tager initiativer til nye aktiviteter etc. Udvalgene består af repræsentanter fra bestyrelsen samt andre medlemmer, der ønsker at arbejde med et område.

Tag gerne fat i en af nedestående personer eller sekretariatet, hvis du har input, ønsker dialog om et tema/en aktivitet eller hvis du gerne vil indgå i arbejdet i et udvalg.

Messeudvalg
Lars Ejnar Jensen, Ole Krabbe, Kristian Løftgaard

 • Sikre at BITVA-medlemmerne får de bedste vilkår og branchen er synlig
 • Varetager kontakten til relevante messeudbydere


Eventudvalg
Peter Larsson, Michael Topp, Allan Nelbom, Susanne Søvsø, Michael Petræus

 • Varetager medlemsmøder, seminarer og lignende, arrangerer temadage samt evt. fælles foredrag/arrangementer i samar­bejde med andre brancheforeninger
 • Sikre attraktive BITVA-aktiviteter til medlemmerne
 • Afholde aktuelle oplæg for medlemmerne


Statistikudvalg
Allan Nelbom, Michael Petræus

 • Varetager løn- og trends-statistik
 • Relevante statistikker for medlemmerne samt de enkelte faggrupper


Uddannelsesudvalg
Peter Larsson, Susanne Søvsø, Michael Topp

 • Sikre, at der tilbydes faglige kurser mv. til medlemmerne
 • Anerkendelse af særligt talent blandt virksomhedens elever
 • Sikre, at virksomhederne kan tiltrække ressourcer på alle niveauer

Kommunikationsudvalg
Kristian Løftgaard, Allan Nelbom, Susanne Søvsø, Ole Krabbe

 • Varetager medlemshvervning, materialer til intern og ekstern kommunikation, samt hjemmeside
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Medlemmerne skal kende til BITVA-fordele
 • Knytte medlemmerne tættere til BITVA og DE

Hverveudvalg
Ole Krabbe, Kristian Løftgaard, Michael Topp, Peter Larsson

 • Virksomheder, der passer ind i BITVA kontaktes mhp. hvervning
 • Segmenter, der passer ind i BITVA kontaktes mhp. hvervning
 • Fusion - foreninger, der passer ind i BITVA kontaktes mhp. hvervning