Etisk Nævn

BITVA har et kodeks om etiske regler og CSR

Det er i BITVAs vedtægter bestemt, at BITVAs medlemmer i enhver henseende skal drive deres virksomheder under iagttagelse af god forretningsskik og værne om såvel branchens som BITVAs almene omdømme.

Der er med henblik på opretholdelse af god forretningsskik samt afværgelse eller mindelig løsning af konflikter af ikke-civilretslig karakter mellem foreningens medlemsvirksomheder nedsat et etisk nævn. Etisk nævn skal med hjemmel i BITVAs vedtægter ved forhandling søge konflikter mellem medlemsvirksomhederne undgået eller løst på mindeligt grundlag. Etisk Nævn tager alene stilling til isolerede enkeltsager og må ikke inddrage forhold af historisk og principielt uafhængig karakter.

Etisk Nævn kan ikke behandle sager på eget initiativ, men kun på opfordring fra bestyrelsen. Sager (klager), der ønskes behandlet af Etiske Nævn, indsendes til foreningens sekretariat. Etisk Nævn tager alene stilling til, om overtrædelse af de etiske regler har fundet sted og ikke til evt. civilretslige aspekter.

Se nærmere i vedtægternes § 20-22.

 

Anders Lassen
Æresmedlem
Tidligere Jens S. Transmissioner

Brian Mikkelsen
Dansk Erhverv
bmk@danskerhverv.dk

Brian Olsen
Index-Traub
b.olsen@index-traub.dk

Frands Ellersgaard
Lind Larsen A/S
fe@lindlarsen.com

Hans Vengberg
Dansk Risikoanalyse
hansv@danrisk.dk

Jan Weier
Junget A/S
jw@junget.dk

Peter Sørensen
Dana-Tool A/S
ps@dana-tool.dk

Sofia Lehtonen
Parker Hannifin
sofia.lehtonen@parker.com

Tonny Ottar
Bürkert A/S
tonni.ottar@burkert.com