Etisk Nævn

BITVA har et kodeks om etiske regler og CSR

Det er i BITVAs vedtægter bestemt, at BITVAs medlemmer i enhver henseende skal drive deres virksomheder under iagttagelse af god forretningsskik og værne om såvel branchens som BITVAs almene omdømme.

Der er med henblik på opretholdelse af god forretningsskik samt afværgelse eller mindelig løsning af konflikter af ikke-civilretslig karakter mellem foreningens medlemsvirksomheder nedsat et etisk nævn. Det etiske nævn skal med hjemmel i BITVAs vedtægter ved forhandling søge konflikter mellem medlemsvirksomhederne undgået eller løst på mindeligt grundlag. Det Etiske Nævn tager alene stilling til isolerede enkeltsager og må ikke inddrage forhold af historisk og principielt uafhængig karakter.

Etiske Nævn kan ikke behandle sager på eget initiativ, men kun på opfordring fra bestyrelsen. Sager (klager), der ønskes behandlet af Etiske Nævn, indsendes til foreningens sekretariat. Etisk Nævn tager alene stilling til, om overtrædelse af de etiske regler har fundet sted, og ikke til evt. civilretslige aspekter.

Se nærmere i vedtægternes §§ 20-22.

 

Brian Mikkelsen

Dansk Erhverv
bmk@danskerhverv.dk

Hans Vengberg

Dansk Risikoanalyse
hansv@danrisk.dk

Henrik Ziegler

Bürkert Danmark

Jan Weier

Homag Danmark A/S
jan.weier@homag.com

Karsten Kaas Eriksen

3K Værktøj A/S
kk@3ktools.dk

Per Henrik Juhl

Nord Gear Danmark A/S
per.juhl@nord.com

Peter Sørensen

Dana-Tool A/S
ps@dana-tool.dk

Tonni Ottar

Dana SAC Danmark A/S
tonni.ottar@dana.com