Sekretariat

Sekretariatet bistår foreningens medlemmer, bestyrelse og udvalg i det daglige arbejde med planlægning, afvikling og opfølgning på bestyrelses- og udvalgsmøder samt generalforsamling, BITVAdøgnet 24h mv. Sekretariatet planlægger og afholder tillige temadage, webinarer og kurser i samarbejde med bestyrelsen og fagrupperne.

Sekretariatet varetager desuden foreningens regnskabsfunktion.

Sekretariatschef
Marianne Eltong Gade
Tlf. 3374 6227
meg@danskerhverv.dk

Sekretær
Janne Andersen
Tlf. 3374 6257
jand@danskerhverv.dk