Sekretariat

Sekretariatet bistår foreningens medlemmer, bestyrelse og udvalg i det daglige arbejde med planlægning, afvikling og opfølgning på bestyrelses- og udvalgsmøder samt generalforsamling, BITVAdøgnet 24h mv. Sekretariatet planlægger og afholder tillige temadag, kuser mv. i samarbejde med bestyrelse og fagrupper.

Sekretariatet varetager desuden foreningens regnskabsfunktion.

Sekretariatschef
Marianne Eltong Gade
Tlf. 3374 6227
meg@danskerhverv.dk

Sekretær
Mette Appelsø
Tlf. 3374 6105
mea@danskerhverv.dk

Salgsansvarlig
Jakob Gudum
Tlf. 3374 6219
jgu@danskerhverv.dk