Pneumatik

Pneumatikgruppen arbejder med at formidle viden til de medlemmer, der arbejder med pneumatik og pneumatiske systemer.

I faggruppearbejdet diskuteres og videnudveksles på relevant lovgivning, standarder, sikkerhedskrav og andet af generel interesse for branchen - for derved at fremme professionel rådgivning til branchen i takt med teknologiudviklingen.

Pneumatikgruppen interesserer sig specielt for maskindirektivet samt de lovgivningskomplekser, der berører installation af produkter og/eller systemer.

Pneumatikgruppen fokuserer på at være synlig inden for de produktområder, gruppen repræsenterer, for derved at bidrage til at fremme tilgangen af kvalificeret arbejdskraft til branchen.

Med faggruppens medlemmer som omdrejningspunkt arbejder gruppen på kontinuerligt at tilpasse sig de til enhver tid værende omgivelser og krav.

Pneumatikgruppen mødes ved alle fællesarrangementer i BITVA og tilstræber at mødes en gang om året hos en af medlemsvirksomhederne.

Det er et krav for deltagelse i faggruppen, at firmaerne deltager i gruppens omsætningsstatistik.

Medlemmer af faggruppen er:
AVS Danmark A/S
Festo A/S
Hans Buch A/S
Metal Work Danmark A/S
Norgren A/S
Parker Hinnifin DK
SMC Danmark A/S