Værktøjsgruppen

Værktøjsgruppen består af producenter, agenter og importører som rådgiver, sælger, servicerer værktøj og tekniske artikler.

Værktøjsgruppen er et netværk af dedikerede medlemsvirksomheder, som i et fortroligt forum deler viden og kendskab på tværs af faggruppens virksomheder. Formålet er at styrke og udvikle de enkelte medlemsvirksomheder bl.a. gennem arrangementer, netværksmøder og kurser.

I faggruppearbejdet diskuteres og viden udveksles på relevant lovgivning, standarder, sikkerhedskrav og andet af generel interesse for branchen – for derved at fremme professionel rådgivning til branchen i takt med teknologiudviklingen.

Faggruppen arbejder endvidere med de forskellige messer, faggruppens medlemmer udstiller på, hvor de igennem medlemskabet af Bitva opnår medindflydelse og rabatfordele.

De enkelte medlemsvirksomheders erhvervsmæssige udfordringer diskuteres og konkretiseres – og essensen heraf bringes videre politisk igennem det stærke erhvervspolitiske netværk som findes i Bitva/Dansk Erhverv.

Faggruppen mødes ca. to gange årligt i forbindelse med større medlemsaktiviteter i BITVA.

Medlemmer af gruppen:
Andersen & Nielsen A/S
BIBUS SINDBY A/S
Bleva A/S
Diesella A/S
ESAB A/S
FF Tool Import ApS
Folke-Larsens Eftf. A/S
HJS Værktøj A/S
KABI A/S
Preben Z. Jensen A/S
SNA EUROPE Denmark A/S
Tajima Trading ApS
Tornbosvejs ApS
Tyrolit A/S
Wareco International A/S
Østerby Agentur A/S

Formand for Værktøjsgruppen er Peter Larsson, Folke-Larsens Eftf. A/S

Peter Larsson
Folke-Larsens Eftf. A/S

pl@folkelarsen.dk