Transmission

Transmissionsgruppen, oprindelig etableret som Brancheforeningen for gear og gearmotor (BGG) i 1999, repræsenterer de vigtigste aktører på markedet for salg og distribution af gear og gearmotorer i Danmark.

Faggruppens primære interessefelt er gear og gearmotorer til det danske marked samt anden mekanisk transmission (koblinger, kæder og remprodukter).

Transmissionsgruppens primære kundesegment er maskinbyggere og slutbruger indenfor dansk maskinin- og procesindustri.

Faggruppen mødes i regi af Dansk Erhverv og bruger denne ramme til generel tværgående faglig branchedialog og networking samt ikke mindst til videns- og erfaringsudveksling om teknologiske trends og udviklingstendenser.

Faggruppen mødes to til tre gange årligt i forbindelse med større medlemsarrangementer i BITVA.

Tilknytning til Transmissionsgruppen kræver interesse for og aktiviteter i forbindelse med salg og distribution af mekanisk transmission til den danske maskin- og procesindustri.

Medlemmer af faggruppen er:
Benzler Transmissioner A/S
Brd. Klee A/S
Jens S. Transmissioner A/S
Linak Danmark A/S
NOMO Transmissioner
Nord Gear Danmark A/S
Parlock A-S
R. Frimodt Pedersen A/S
Regal A/S
Rubix A/S
Sew-Eurodrive A/S
Siemens A/S
SKF Danmark A/S
ZF Industri Skandinavien