Trykluft

Trykluftgruppen består  af producenter, forhandlere, agenter og importører, der producerer, importerer, sælger, servicerer eller rådgiver om trykluftprodukter og trykluftudstyr omfattet af trykudstyrsdirektivet.

Medlemmerne både sælger og servicerer udstyret for såvel OEM-kunder som slutbrugere.

Primære produktområder:
Kompressorer, tryklufttørrere, trykluftfiltre og trykluftbeholdere.

Serviceydelser:
Vedligehold på trykluftanlæg, udførelse af lovpligtige test, rådgivning om lovpligtige eftersyn samt energirådgivning.

Lovgivning indenfor Trykluftsgruppens område:
Medlemmerne er underlagt trykudstyrsdirektivet (ABEK 694), maskindirektivet (ABEK 693), Indretning af trykbærende udstyr (ABEK 99) og Anvendelse af trykbærende udstyr (ABEK 100).

Derudover diverse AT-vejledninger – herunder D.5.1 – Trykluft til åndedrætsværn.

Slutbrugere (kunder) er underlagt ovenstående direktiver, bekendtgørelser og vejledninger, som medlemmerne rådgiver omkring.

Trykluftgruppen afholder ca. to møder årligt i forbindelse med større medlemsarrangementer i BITVA.

Krav til medlemskab af Trykluftgruppen er, at medlemsvirksomhedernes interessesfære falder inden for Trykluftsgruppens hovedområder som beskrevet ovenfor.

For de virksomheder, der er tilmeldt systemet om åndemiddel-ordningen D.5.1, er det desuden et krav, at de har et kvalitetssikringssystem, der som et minimum overholder KSM-ordningen.

Medlemmer af faggruppen er:
AVN Teknik A-S
Axflow A/S
Donaldson Scandinavia ApS
Folke-Larsens Eftf. A/S
Granzow A/S
Parker Hannifin DK
RENO A/S
Topp Trykluft A/S

Formand for Trykluftgruppen er Michael Topp, Topp Trykluft A/S

Michael Topp
Topp Trykluft A/S

mt@topptrykluft.dk