Ventil- og Pumpegruppen

Ventil- og Pumpegruppen arbejder aktivt med at udbygge medlemsvirksomhedernes viden og kendskab til hinanden med henblik på at opbygge og styrke netværkssamarbejdet på tværs af faggruppens virksomheder.

Der fokuseres i faggruppearbejdet på relevant lovgivning, standarder, normer, sikkerhedskrav og andet af generel interesse for branchen – for derved at fremme professionel rådgivning til branchen i takt med teknologiudviklingen. Faggruppen afholder, når der er behov for det, kurser for sine medlemsvirksomheder om ny lovgivning, nye standarder, normer m.v.

Faggruppen interesserer sig særligt for WEEE- og RoHS2-direktivet samt Maskindirektivet.

Faggruppen arbejder endvidere med de forskellige messer, faggruppens medlemmer udstiller på – primært HI-messer og Automatikmesser.

Faggruppen mødes typisk 2 gange årligt i forbindelse med større medlemsarrangementer i BITVA.

Krav til medlemskab af Ventil- og Pumpegruppen er deltagelse i faggruppens omsætningsstatistik.

Formand for Ventil- og Pumpegruppen er: Benny Berthel, Gustaf Fagerberg A/S, e-mail: bb@fagerberg.dk