Ventil- og Pumpegruppen

Ventil- og pumpegruppen har som formål kontinuerligt at udbygge medlemsvirksomhedernes viden og kendskab til hinanden med henblik på at opbygge og styrke netværkssamarbejdet på tværs af faggruppens virksomheder.
 
Der fokuseres i faggruppearbejdet på relevant lovgivning, standarder, sikkerhedskrav og andet af generel interesse for branchen – for derved at fremme professionel rådgivning til branchen i takt med teknologiudviklingen.
 
Der fokuseres i faggruppearbejdet på relevant lovgivning, standarder, normer, sikkerhedskrav og andet af generel interesse for branchen – for derved at fremme professionel rådgivning til branchen i takt med teknologiudviklingen. Faggruppen afholder, når der er behov for det, kurser for sine medlemsvirksomheder om ny lovgivning, nye standarder, normer m.v. gruppen interesserer sig specielt for WEEE- og RoHS2-direktivet samt Maskindirektivet
Faggruppen arbejder endvidere med de forskellige messer, faggruppens medlemmer udstiller på – primært HI-messer og Automatikmesser.
I gruppen arbejder løbende på initiativer, der kan bidrage til at promovere og højne kendskab til og viden om ventil og pumpe området.
 
Faggruppen mødes typisk 1 – 2 gange årligt i forbindelse med større medlemsarrangementer i BITVA.
 
Krav for deltagelse i faggruppen er medlemskab af BITVA.
 
Formand for Gruppen er: Benny Berthel Gustaf Fagerberg A/S og André Stokholm, Grønbech & Sønner A/S.

 

 

Benny Berthel

Gustaf Fagerberg A/S

bb@fagerberg.dk